IN VUUR EN VLAM
Bij goed weer, zie je op verschillende plaatsen weer de tuinovens en vuurkorven naar buiten komen. Het is op zich heel gezellig om zo buiten bij een vuurtje te zitten. Zien hoe het hout vlam vat.
Komend weekend spreken we ook over vlam vatten, vol vuur zijn. We vieren namelijk Pinksteren, het Hoogfeest van de komst van de H. Geest. In de bijbel wordt dan ook gesproken over vlammen van vuur die zich op een ieder van hen neerdaalden en hoe ze vol vuur gingen getuigen van Gods Liefde voor een ieder van ons.
Waar het hart van vol is daar loopt de mond van over wordt er wel eens gezegd. Wanneer er iets gebeurd is in onze parochies wordt het al heel snel als een lopend vuurtje verder vertelt. Men is daar zo vol van dat men het andere verder wil vertellen. Men wil het niet alleen voor zichzelf houden, maar doorgeven. Ieder moet het weten.
Zo vol vuur zitten ook de apostelen van de Liefde van God dat ze dit willen uitdragen. Daarbij krijgen ze dan door Gods Geest ook de gaven om dit te kunnen. Het resultaat van hun vurigheid is nog steeds te zien in hoeveel mensen van die liefde ook nu nog horen.
Ook wij hebben van God die gaven gekregen. De ene die, en de andere weer andere. Er zijn in zekere zin ontelbaar velen gaven van God. De apostel Paulus vergelijkt dat wel eens met de vele verschillende delen van een lichaam. Je zou kunnen zeggen dat eigenlijk iedere menselijke bekwaamheid, zodra die vlam vat door de Heilige Geest, daardoor een charisma, een gave van God wordt. Je kunt ze eigenlijk onderverdelen in de gaven van verstand, van handelen en van het woord.
Een van die gaven die de meeste mensen hebben gekregen is de gave van onderscheid. Het onderscheid wat goed en slecht is, (van normen en waarden), wat van God komt of wat niet. Helaas gebruikt niet iedereen deze gaven volop. Daarom is er ook zo vaak rotzooi in de wereld. Laten wij nu dit komend pinksterfeest eens extra bidden dat we opnieuw vol vuur komen door Gods Geest en juist deze gave van onderscheid weer beter gaan gebruiken.
De bron van al die gaven van Gods Geest vinden we in de Liefde van God. Daarom ook willen we goed kunnen onderscheiden van wat goed is en van God komt en wat niet, omdat we uit liefde voor de ander, nooit iemand kwaad willen doen.
Vol vuur, zo mag u zijn, dan zal ook onze parochiegemeenschap weer vol vuur zijn.

VIERINGEN MET PINKSTEREN
Graag wil ik u dan uitnodigen voor de vieringen met deze Pinksterdagen.
Zaterdag 19 mei:
18.00 uur Tienray, 19.00 uur Grubbenvorst, 19.15 uur Broekhuizenvorst
1e Pinksterdag 20 mei:
9.00 uur Lottum en Swolgen, 10.30 uur Broekhuizenvorst en 1e H. Communie in Meerlo
2e Pinksterdag 21 mei:
9.00 uur Lottum, 10.30 uur Meerlo

KAARTJES MARIA-PASSIE
De kaartjes voor de Maria-Passie op 26 mei om 20.00 uur zijn niet alleen digitaal te bestellen op www.mariapassie.nl maar ook verkrijgbaar rondom de vieringen in de kerk van Tienray. De kaarten kosten in de voorverkoop 10 euro, op de avond zelf 12,50.
Graag willen wij u van harte uitnodigen voor deze bijzondere uitvoering.

  

Pastoor R. Verheggen