VASTENACTIE 2018
De afgelopen periode heeft u een aantal keren al kunnen lezen over ons vastenactieproject voor het ziekenhuis in India, in samenwerking met het Dendron collehe en stichting Helpende Handen.
U kunt uw bijdrage voor de Vastenactie doen, via de collecte, in sommige parochies via de Goede Doelenactie of u kunt een gift overmaken op rekeningnummer NL62 RABO 0304487953 ten name van Dendron HH met vermelding van ‘vastenproject 2018’.

ZONDAG GEZINSMIS/ VOORSTELLINGSMIS PALMPASEN TE MEERLO
Komende zondag in de H. Mis van 10.30 uur is er een gezinmis in Meerlo. Graag willen wij alle kinderen van onze federatie hiervoor uitnodigen.
De kinderen van Groep 4 in Meerlo die zich voorbereiden op hun 1e Heilige Communie zullen zich in deze H. Mis ook gaan voorstellen. Zodat iedereen mag weten wie dit jaar de 1e H. Communie zal gaan doen.
Natuurlijk is het deze dag Palmpasen, we zullen daar dan ook bijzonder bij blijven stilstaan. Ieder mag ook een palmpasenstok maken.
Het zou natuurlijk mooi zijn als de kinderen een Palmpasenstok mee zouden nemen naar de kerk. Dat maakt alles nog extra feestelijk. Deze zullen we meenemen in de processie door de kerk. Een palmpasenstok maak je natuurlijk allereerst van een houten kruis, dat kruis ga je versieren. En bovenop komt een haantje. Natuurlijk kun je er van alles ook aanhangen. Vaak worden er bijvoorbeeld pinda’s en rozijnen aangehangen. Die verwijzen naar de leerlingen en het geld dat Judas kreeg om Jezus te verraden. Verder hangen er soms sinaasappels aan en eieren. Deze verwijzen naar dat Jezus zei op het kruis en zijn verrijzenis met Pasen.

H. MIS WOENSDAG 28 MAART KOMT TE VERVALLEN.
Vanwege de Chrismamis ’s avonds in Roermond, waarbij alle priesters van ons bisdom verwacht worden, komt de avondmis in Tienray te vervallen.

OP WEG NAAR PASEN.

Palmzondag
Komende zondag is het weer Palm- en Passiezondag. Het begin van de Goede Week. Juist op de eerste dag staan we stil bij Jezus intocht in Jeruzalem, als Koning op een ezel. Tegelijkertijd wordt er ook al gekeken naar het koningschap op het kruis, het lijden. Deze twee kunnen we niet los van elkaar zien. Eigenlijk is het heel mooi om alle vieringen van de Goede Week mee te beleven, zo groei je echt naar Pasen toe.
De vieringen met Palmzondag zijn zoals normaal

Tijdens deze H. Mis zullen ook de palmtakjes worden gezegend. U kunt ze natuurlijk ook zelf van thuis meebrengen om ze te laten zegenen.

Witte Donderdag
Met Witte Donderdag staan we stil bij het Laatste Avondmaal van Jezus, zo heeft Hij zichzelf aan ons gegeven. Juist door het Laatste Avondmaal mogen wij gevoed en gesterkt worden door Jezus. Hij wil zo dicht bij ons zijn. We willen dat graag als federatiegezamenlijk gaan herdenken.

Witte Donderdag om 19.00 uur in Swolgen voor de gehele federatie aansluitend tot 20.30 uur aanbidding

Goede Vrijdag
Met Goede Vrijdag staan we natuurlijk stil bij Jezus sterven. We doen het ‘s middags met de kruisweg. We mogen meelopen en meedenken aan de weg die Jezus heeft afgelegd.
‘s Avonds is er dan de Kruishulde hierin willen we heel bijzonder stilstaan bij het feit dat zonder lijden er geen verlossing mogelijk is. Jezus geeft ons juist zo het leven.

Kruisweg om 15.00 uur in Tienray, Swolgen, Meerlo, Lottum, Grubbenvorst.
Kruisweg om 19.15 uur in Broekhuizenvorst
Kruishulde op Goede Vrijdag om 19.00 uur in Lottum voor de gehele federatie

 

 

Pastoor R. Verheggen