BRUGGEN BOUWEN
Als ik zo door de dorpen rij, zeker zo langs de Maas, dan wordt er druk gewerkt aan allerlei maatregelen tegen het hoge water. Je ziet nieuwe of hogere dijken komen, kademuren, maar ook als ik zo in Ooijen ben een nieuwe brug. Ook verder op in Blitterswijck en Wanssum zie je nieuwe bruggen verschijnen.
Het is allemaal bedoeld om het voor ons beter te maken. Maar wat is beter?
Ook in onze samenleving zien we dat mensen muren bouwen om zich te beschermen, om de ander buiten te houden. Niet alleen letterlijk worden ze gebouwd maar ook figuurlijk bouwen we soms hindernissen voor anderen, opdat we maar geen last van de ander hebben.
De vraag is of dat de beste weg is? Natuurlijk is het aan de ene kant begrijpelijk dat je je bezit beschermt tegen dieven of inbrekers, dat je je huis beschermt tegen hoogwater.
Toch bouwen we niet alleen om die reden een muur of een dijk. We willen soms liever niet met andere mensen te maken hebben. Ze passen niet bij ons beeld van de samenleving, bij onze visie, bij onze geloofs- of levenshouding. We willen het alleen zelf goed hebben.
Met dat voor ogen zien we dat Jezus juist geen muren bouwt naar de anderen toe. Hij ziet iedere mens, met liefde en respect aan, Hij heeft voor ieder aandacht, ook al heeft men misschien wel van alles verkeerd gedaan. Maar juist door zo aandacht te hebben voor de anderen, kunnen er veranderingen plaats vinden, zien we dat mensen veranderen, dat men groeit.
Wat Jezus doet is geen muren bouwen, maar bruggen. Bruggen om zo naar elkaar toe te gaan. En al kan het soms lijken, dat ze net zoals in Ooyen een beetje verloren liggen in het landschap, uiteindelijk zullen we mogen merken dat ze mooie verbindingen worden. Verbindingen naar de ander toe. Juist als je op die manier naar elkaar toe kunt groeien en komen, als je elkaar met liefde en respect benaderd, kan een gemeenschap, kun je zelf groeien. Je sluit je niet op achter muren. Je staat open voor de wereld, en voor iedereen die er woont. Dat betekent natuurlijk niet dat je met alles hoeft in te stemmen. Natuurlijk Jezus wees ook naar fouten en riep op tot verbetering, maar wel vanuit eenheid en liefde.
Laten we dat in onze samenleving steeds weer proberen te doen. Niet de ander meteen veroordelen, buitensluiten, muren bouwen, maar met liefde en respect tegemoet treden. Je wordt er zelf door verrijkt.
Afgelopen zondag was ik bij het cd presentatie van Joep van Wegberg. De CD heet los, we moeten zo zei hij, leren los te laten. Niet alleen maar vast willen houden aan eigen gelijk, eigen ik en vul maar in. Los durven laten om te eindigen met zoals het laatste liedje op de CD ook eindigt met dat we niet moeten vergeten wat liefde werkelijk is.
Juist door die liefde bouwen bruggen, bruggen naar de ander, bruggen in onze gemeenschappen, in onze kerken, bruggen naar de toekomst.

 

 

 

 

 

Pastoor R. Verheggen