WATER
Als ik deze tekst schrijf heb ik net naar beelden in Lourdes zitten te kijken waar de rivier de Gave weer flink buiten zijn oevers was gegaan en waar men ter plaatse weer noodmaatregelen moest gaan nemen. Tegelijkertijd hebben we de laatste weken hier in onze regio verschillende forse regenbuien gekend met alle gevolgen van dien. Op verschillende plaatsen zag ik in plaats van te beregenen water weggepompt moest worden.
Teveel water is natuurlijk niet goed, maar zonder water kunnen we ook niet. Want in deze tijd geven we de planten ook water om te kunnen overleven of te groeien. Maar wat voor de planten geldt, geldt in zekere zin voor ieder van ons.
We hebben water nodig om te leven. Maar niet alleen gewoon water, ook geestelijke water, zo zegt Jezus. In het evangelie zegt Hij dat Hij bron van levend water wil zijn. Hij wil onze dorst lessen.
Vaak lessen wij onze geestelijke dorst met dingen die snel voorbij gaan, die als een stortbui omlaag komen, maar uiteindelijk meer schade voortbrengen dat heil.
Jezus wil meer zijn als een zachte bui. Die langzaam tot ons wil doordringen. Hoe heilzaam is het voor het land dat na een tijd van droogte er weer regen komt, of dat het beregend kan worden. Zo mag het ook heilzaam voor ons zijn om te weten dat God er voor ons is. Dat we niet alles zelf maar hoeven te doen. Hij wil het beste voor ieder van ons.
Het water heeft dan ook een bijzondere betekenis in de kerk. Als we de kerk binnenkomen maken we met het wijwater het kruisteken als een herinnering aan ons doopsel, dat wij kind van God zijn. En natuurlijk heel bijzonder bij het doopsel gebruiken we water, als teken van reiniging, van kracht en van geluk.
Het is dan jammer dat in onze tijd helaas minder van dit water gebruik maken. Dat er minder kinderen worden gedoopt. We willen allemaal het beste voor hun toekomst, daar hoort dan echter ook een eeuwig geluk bij.
Laten we ons laten raken door dit levend water die God voor ieder van ons wil zijn.

 

 

Pastoor R. Verheggen