Op zondag 1 september is weer de jaarlijkse bedevaart van de Tamilgemeenschap naar Klein-Lourdes Tienray. Ieder jaar is het weer een zeer bijzondere en kleurrijke bedevaart. Deze bedevaartsdag is voor iedereen open. Misschien is het zelfs mooi om eens te komen kijken hoe men in andere delen van de wereld het geloof beleeft.
Na afloop van deze dag hebben ze nog onderlinge ontmoeting met eten en drinken. Namens de Tamilgemeenschap mogen wij u hiervoor ook van harte uitnodigen en 

"

75 JAAR BEVRIJDING: GOED OM BIJ STIL TE STAAN
Als ik dit schrijf, zijn net de activiteiten rondom 75 jaar bevrijding begonnen. De start van dit alles vindt deels in mijn toekomstige parochies plaats. Het was afgelopen donderdag 12 september precies driekwart eeuw geleden dat voor de eerste plaatsen in Limburg er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Tussen nu en komend voorjaar geldt voor steeds meer dorpen en steden dat ze 75 jaar geleden bevrijd zijn. Ook hier in onze regio.
Ook voor ons als kerk en parochie zijn het bijzondere momenten om bij stil te blijven staan. Veel priesters uit die tijd speelden een belangrijke rol in het verzet. Denk maar aan pastoor Vullinghs. Een aantal van hen heeft de oorlog ook niet overleefd. En daarnaast veel kerkbetrokken vrijwilligers zoals Hanna v/d Voort en alle anderen die hebben meegeholpen in deze moeilijke tijd. Het is goed om deze maanden stil te staan bij hun inzet voor onze vrijheid. Daarnaast zijn er ook in onze parochies heel wat mensen geweest die – met gevaar voor eigen leven – onderduikers hebben opgenomen.
Maar voor de meeste van onze parochies staat de herinnering aan 75 bevrijding ook gelijk aan de verwoesting van onze kerken in de laatste oorlogsdagen, juist omdat ze anders als uitzichtpunt konden dienen. En zo zijn heel wat oude kerken en kerkschatten verloren gegaan.
Maar als ik bij mensen kom en de verhalen vaak hoor rondom de oorlog en bevrijding, zeker zo rond Bevrijdingsdag, dan blijkt dat iedereen zo zijn eigen herinneringen heeft aan de deze wereldoorlog. Het is goed om daar 75 jaar na dato bij stil te staan.
Zo worden ter herinnering ook de komende periode verschillende Stolpersteine geplaatst in onze gemeenschappen om stil te staan bij de plaatsen waar een Jood werd weggevoerd.
Naast de verschillende tentoonstellingen en activiteiten die ook in onze regio en gemeenschappen plaatsvinden, willen we er ook bij stilstaan bij de voorbeden in de H. Mis
Bij de 70 jarige herdenking werd in Grubbenvorst het Limburg Requiem van Hans Lachman opgevoerd en in Lottum, The Armed Man, a Mass for Peace van Karl Jenkins.
Twee bijzondere concerten die ons de oorlogstijd in herinnering brachten, maar die tegelijkertijd opriepen tot vrede.
Beiden concerten werden beëindigd met liederen die opriepen tot vrede.
Als we terugkijken naar toen, mag die oproep van vrede heel duidelijk doorklinken nu in onze tijd. Indachtig onze eigen vrijheid moeten we nu allemaal meehelpen aan die vrede, ieder op onze eigen plaats, op onze eigen manier.

AFSCHEID
De komende weken zal ik afscheid gaan nemen in de verschillende parochies. Voor de parochies van Meerlo, Swolgen Tienray zal; dit op zondag 6 oktober zijn om 10.00 uur!!! in een gezamenlijke viering in Meerlo. Ik hoop velen van u daar nog te mogen begroeten om even ook persoonlijk afscheid te kunnen nemen.
Net als bij mijn jubileum zal ik ook deze keer weer de giften schenken aan goede doelen.

 

 

 

Pastoor R. Verheggen