VASTENACTIE 2019: WATER VERANDERT ALLES
Even je handen wassen, een glas water pakken, de wc doortrekken of thee zetten: we staan er in Nederland nauwelijks bij stil wat een luxe het is, dat we kranen in huis hebben waar altijd schoon water uit komt.
In grote delen van de wereld is water ver weg en vaak ook onveilig. Dat veroorzaakt talloze problemen: op het gebied van gezondheid, opleiding en scholing, economische ontwikkeling en de verhouding tussen mannen en vrouwen. Vooral vrouwen en kinderen ondervinden namelijk de gevolgen van het gebrek aan schoon, toegankelijk water. Ze lopen vaak dagelijks urenlang naar het dichtstbijzijnde moeras, naar de rivier of het meer om water te halen. Die tijd kunnen ze niet besteden aan andere dingen, zoals naar school gaan of geld verdienen.
Vastenactie vraagt dit jaar extra aandacht voor water! Binnen ons dekenaat steunen we een project in India van Helpende Handen in samenwerking met het Dendron College om schoon water dichtbij mensen te brengen. Mogen we dit jaar op uw steun voor de Vastenactie rekenen. Daarmee worden levens blijvend veranderd! Doe mee. Steun het Vastenactie
RONDGANG NIEUWE BISSCHOP LANGS DE DEKENATEN.

U heeft in de media kunnen zien en lezen dat onze bisschop een rondgang aan het maken is langs alle dekenaten van ons bisdom. Op die manier wil hij het bisdom leren kennen, en met mensen kennismaken.
Voor ons dekenaat zal hij van 3-5 mei op bezoek komen. We willen hem dan ook alle in- en outs van ons dekenaat tonen. Hoe de precieze invulling zal zijn is nu nog niet helemaal bekend, maar hij zal zeker ook aan onze federatie een bezoek gaan brengen, waar we hem kunnen tonen waar onze sterkte maar ook onze zwakte ligt. Mocht u ideeën hebben voor de invulling houden we ons natuurlijk zeker nog aanbevolen.
LOURDESBEDEVAART
Graag maak ik nogmaals reclame voor de Lourdesbedevaarten van dit jaar. Als er ergens eens plaats is waar mensen uit de hele wereld elkaar ontmoeten in geloof, dan is het in Lourdes. Wie Lourdes ook wil ervaren en Maria in de grot wil ontmoeten, kan met mee met de bedevaarten die dit jaar weer worden georganiseerd. In Lourdes wordt een volledig Nederlandstalig programma aangeboden. De reis er naartoe vindt plaats per bus of vliegtuig. Het bijzondere van Lourdes is dat u ook aan de bedevaart kunt deelnemen als u mindervalide bent of zorg nodig heeft. Tientallen vrijwilligers van het Huis voor de Pelgrim staan de hele week voor u klaar. Bent u verzekerd bij CZ, dan zijn er onder bepaalde voorwaarden bijzondere kortingsmogelijkheden.
De data voor dit jaar zijn:
21 - 26 mei NLZ, 26 - 31 mei Limburgse Bedevaart, 31 mei-5 juni Limburgse Bedevaart
6-11 september Limburgse Bedevaart, 11-16 september NLZ, 16-21 september Limburgse Bedevaart
Voor hen die met mij mee willen. Ik zal de bedevaart van 16-21 september begeleiden.

Meer informatie of folders via 043 – 3215715 of mail naar info@huisvoordepelgrim.nl. Verder op de website www.huisvoordepelgrim.nl kunt u veel meer informatie en ook de prijzen vinden. Natuurlijk kunt u ook bij mij meer informatie verkrijgen.

Pastoor R. Verheggen