Van harte welkom op onze web site over onze R.K. Kerk en de Parochie O.L.V. Troosteres der bedrukten te Tienray.

 

Tienray een kleine gemeenschap met ca 1100 inwoners, en tot de gemeente Horst aan de Maas hoort en in het verleden behoorde tot de Gemeente Meerlo-Wanssum welke is opgeheven in 2010, Tienray dat gelegen is in Noord-Limburg.

 

De kerk staat in het midden van het dorp, zoals in de meeste gemeenschappen.

het geval is. De kerk is dan ook het midden punt van de gemeenschap.

De gehele geschiedenis van Tienray is verweven met deze kerk Tienray.

In onze gemeenschap zijn de burgers nog verbonden met de kerk. Vandaar dat de kerk in ons leef-gemeenschap Tienray nog steeds een grote rol speelt. Ook heeft onze kerk de verering met van Onze Lieve Vrouw. Natuurlijk allereerst de Troosteres der Bedrukten, en sinds 1874 Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Van daar onze parochie 1877 de eretitel kreeg als "Klein Lourdes" Door deze verering is Tienray nog meer op kaart gekomen.

 

In het jaar des heren 1485 word de kapel het eerst genoemd.

In deze kapel was een Maria klokje aanwezig waarop het jaartal 1442 stond gegraveerd, Mogelijk mogen we er van uit gaan dat het bouwjaar van de kapel ergens in deze eeuw zal liggen. Pastoor Arnoldus Aerts (1765 - 1798) van Swolgen die tevens te Swolgen geboren is schreef "Toen het Oosten onder de dwingelandij der Turken zuchtte, werd deze kapel gebouwd"

 

 Home

 

Door de pelgrimage van zeer velen. vonden mensen hier werk, en kwam er ook een station. Vele pelgrims zijn de weg voor gegaan naar ons dorp Tienray. Nu nog weten de mensen de weg naar ons dorp te vinden. Ze komen naar de kerk om aan Maria steun en bijstand te vragen.

 

Mogen wij dan zoals Tienray, steeds aan de hand van Maria de geschiedenis is doorgegaan, aan haar hand verder blijven gaan. Zodat we allen een goede toekomst mogen hebben.

 

Tenslotte willen wij Dhr. Harrie Raaijmakers hartelijk danken voor zijn medewerking. En voor het vele speurwerk, wat hij heeft gedaan voor onze parochie. Deze zijn gebundeld, in een mooi boekwerk getiteld Tienray meer dan tien huizen en één Lieve Vrouw.

 

 

Uit zijn boekwerk,( zie logo links boven)  zijn de geschiedenis verhalen van onze parochie overgenomen en op deze website gepubliceerd.