De huidige kerk

 

Op woensdag 12 december 1945 werd het " Comité Herstel en opbouw der Kerken " voor Tienray opgericht. Tot voorzitter werd de heer Everts benoemd, secretaris-penningmeester werd Gerard Wijnhoven Jr. en leden waren Herman Cox, Jan Coenders, L. Rutten, Antoon Driessen en Aug. Knoops Jr. Architectenbureau Van Beek uit Eindhoven kreeg opdracht om tekeningen en begrotingen te maken. De plannen werden enkele keren gewijzigd.

Op de feestdag van O. L. Vrouw Presentatie 1949 kwam het bericht van de minister van Wederopbouw uit den Haag, dat de nieuwe kerk van Tienray mocht worden aanbesteed. Dit was een grote verrassing, zowel voor het kerkbestuur als voor de Bisschoppelijke Bouwcommissie in Roermond. Tienray was de eerste kerk, waarvoor dit verlof afkwam in 1949.

 

Op 9 december werd de aanbesteding door architect H. van Beek uit Eindhoven gehouden in hotel Wijnhoven te Tienray. Er waren zeven aannemers uitgenodigd en allen waren gegadigden

De inschrijving was als volgt:

Inschrijver

Kerk

Toren

Schansmuur

Doopkapel

 

fa. Gerats en Zn. Blerick

151.416

5.995

33.629

5.925

 

Gebr.Verstraelen Venray

155.850

6.646

30.155

5.908

 

Haegens & Martens Horst

163.410

5.980

27.569

7.073

 

A.J. Giesbers Wychen

169.800

6.830

32.435

8.653

 

J.P.A. Nelissen Venray

173.173

5.959

27.027

5.959

 

H. Oudenhoven & Zn Venray

194.199

6.590

32.439

5.949

 

H. Peelen Horst

221.610

6.883

39.486

7.100

 

Begroting

188.127

7.000

36.400

8.400

Op 16 december 1949 juist een week na de aanbesteding kreeg al Tienray vanuit Den Haag verlof de bouw van de kerk inclusief doopkapel en een toren van tien meter hoog te gunnen aan de firma Gerats te Blerick en onmiddellijk met de bouw te beginnen.

 

Op 18 januari 1950 werd de eerste spade in de grond gestoken en op zondag 24 december 1950 werd om half 12 de kerk ingezegend door pastoor Dinckels. Om half drie werd het Allerheiligste en het genadebeeld van O.L. Vrouw van Tienray in een plechtige processie overgebracht naar de voltooide kerk. Een dankbaar Te Deum opende het plechtig Lof. In de heilige kerstnacht werd om 5 uur de eerste H. Mis gezongen in dit nieuwe godshuis.

 

Nu had Tienray eindelijk een geconsacreerde kerk. De verwoeste kerk was slechts een kapel en niet geconsacreerd. De bouw van de toren van de kerkOp 10 mei 1954 werd met de bouw van de toren begonnen en op 5 oktober was de toren klaar. De firma J. Gerats uit Blerick zou het werk maken voor ƒ 41.355,--.

 

De torenhaan

Toen de nieuwe haan voor de toren gereed was, gingen Jo Smits, Piet Cruysberg, Jan Verblakt, G. Wijnhoven en J. Knoops op een middag door het dorp rond "om de haan te laten kijken". De opbrengst van deze hanentocht was ƒ210,--