De huidige kerk

 

Op woensdag 12 december 1945 werd het " Comité Herstel en opbouw der Kerken " voor Tienray opgericht. Tot voorzitter werd de heer Everts benoemd, secretaris-penningmeester werd Gerard Wijnhoven Jr. en leden waren Herman Cox, Jan Coenders, L. Rutten, Antoon Driessen en Aug. Knoops Jr. Architectenbureau Van Beek uit Eindhoven kreeg opdracht om tekeningen en begrotingen te maken. De plannen werden enkele keren gewijzigd.