De Zeven Sacramenten

 

1 Doopsel

De viering van het doopsel vindt op de derde zondag van de maand plaats vanaf 14.00 uur. Opgave minstens enkele weken voor de doopdatum bij de pastoor. Het kan voorkomen dat er op die middag meerdere kinderen gedoopt worden, uit de parochies van de cluster.

 

Ter voorbereiding op het doopsel vindt er een gezamenlijke voorbereidingsavond plaats, samen met de andere ouders. Gezamenlijk kunt u praten over de betekenis en de inhoud van het doopsel van uw kind. Ook wordt een doopformulier ingevuld, waarop alle gegevens worden ingevuld, o.a. de doopnamen, namen van de ouders, namen van peter en meter, enz.

 

Deze voorbereidingsavond vindt plaats in het parochiecentrum de ‘winkel’ achter de kerk.

 

De datum van de doopvoorbereiding krijgt u te horen na het maken van de doopafspraak.