De Zeven Sacramenten

 

1 Doopsel

 

De viering van het doopsel vindt op een bepaalde zondag van de maand plaats om 15.30 uur. Opgave minstens enkele weken voor de doopdatum bij de pastoor.

 

Ter voorbereiding op het doopsel vindt er een voorbereidingsgesprek plaats, bij u thuis. Hierbij wordt met name het  doopformulier ingevuld, waarop alle gegevens worden ingevuld, o.a. de doopnamen, namen van de ouders, namen van peter en meter, enz. en de doopviering wordt besproken.