Toen de winkel in gebruik genomen werd, kon van het oude verkooplokaal een sacristie gemaakt worden. De oude sacristie was veel te klein en "Men wist waarlijk niet waar het lijf te bergen," schreef de pastoor.

 

Het was echter een heel karwei om dat vroegere verkooplokaal te verbouwen tot sacristie.

 

Eerst werd een deur vervangen door een dubbel venster. Verder moesten er diefijzers aangebracht worden. De muren moesten hier en daar bij gepleisterd worden en een vurenhouten plint kwam onder langs muur. Het hang - en sluitwerk moest worden nagezien. Er moesten kapstokken aangebracht worden en een bank voor de misdienaars. Het kastwerk en de winkelopstand konden passend gemaakt worden. Toen alles klaar was heeft de heer Jos Janssen kerkschilder van Venlo het geheel passend gepolychromeerd.

 

Later is van de oude orgelkast van de parochiekerk in Swolgen door timmerman Kersten een prachtige eikenhouten gebeeldhouwde kast gemaakt.

Bij de deur in de kapel werd een helder klinkende bel opgehangen, om een teken te kunnen geven, dat de heilige diensten zouden beginnen.

 

De zuster - Sacristie

De vrijkomende sacristie verschafte ruimte voor de eerwaarde zusters. Ook die moest netjes in orde gebracht worden. Bovendien bleef die ook als bijsacristie dienst doen. Muren moesten bepleisterd worden en het plafond hier en daar betimmerd.

De brandkast voor de kelken enz. bleef op zijn plaats. In die sacristie liet men een kapstokje voor kaarsen aanbrengen en van de oude toonbank van het verkooplokaal werd een bruikbare kast gemaakt, die er in werd gezet. Ook werden er oude stoelen en een bidbank tot gerief van de zusters ingezet.Om de vaantjes op te bergen, die men gebruikte als processies afgehaald moesten worden, werden in de hoeken van de ruimte rekjes aangebracht. Er ontbrak nog een lamp. In 1925 werden nieuwe luchters aangeschaft ter vervanging van de vier oude lampen, die in 1917 van Meerlo waren overgenomen voor een tientje. Ook die sacristie werd door kerkschilder Janssen gepolychromeerd.