Het huidige genadebeeld

Het fraaie Mariabeeld in Tienray herinnert voorname volkskunst uit de veertiende eeuw en zal om ca 1350 vervaardigd zijn. Het is een staande Madonna wat uit eikenhout is gesneden. Zonder voetstuk en is ca 89 cm hoog. Waarschijnlijk heeft dit beeld eerst in een woning, klooster of kasteel gestaan.

 

 

Het Genadebeeld van Onze Lieve Vrouw van Tienray is wat stijl betreft een "Schöne Madonna" Het kindje Jezus kijkt naar de toeschouwers, en heft de rechterhand en arm zegenend omhoog. Het hoofd van Maria is bedekt met een sluier, van voren wat terug geslagen, zodat het fraai golvende haren, die het voorhoofd omlijsten er sierlijk uit komen.

 

Maria staat op een maansikkel. De maan staat voor wankelmoedigheid en vergankelijkheid.

Deze ondeugden heeft de maagd overwonnen. Vroeger was dit beeld met wijde kleren uit gedost. Het kreeg een rood kleed aan op gewone dagen, en een wit kleed op de kerkelijke feestdagen.

In het jaar 1886 werd het van de kleden ontdaan en gepolychromeerd, De scepter in de rechterhand van Maria maakte plaats voor een Lelie, en in de linkerhand van het kindje Jezus kwam een duifje. Bovendien werd het aangezicht van Maria een beetje gemoderniseerd (afgeslankt) Het Mariabeeld kreeg van pastoor Maessen een plats op het hoofdaltaar.

  

Pastoor von Bönninghaussen heeft eind 1912 aan de Bisschop toestemming gevraagd om het Mariabeeld opnieuw te laten polychromeren. Dat was wel nodig, want de polychromie had zeer te leiden gehad, vooral door ondoelmatig poetsen. De Bisschop er op 2 november 1912 mee akkoord. Jos Janssen uit Venlo kwam het beeld zelf met de trein ophalen en zou het tijdens de reis goed ingepakt op zijn schoot houden. Ook kreeg hij de opdracht om onder het beeld, op een mooi houten voetstuk. het volgende opschrift in duidelijke letters aan te brengen: "Genadebeeld sedert 1440 alhier vereerd" In die zelfde periode werd het zilveren kroontje vervangen voor een vergulde houten kroon, gemaakt in het atelier van professor Jos Tissen in Roermond.