WORD OOK LID VAN

VRIENDEN VAN KLEINLOURDES

 

Veel mensen die naar Lourdes zijn geweest, zijn er door geraakt geworden. Geraakt door het gezamenlijke geloof van mensen, geraakt door de blijdschap van de mensen. Geraakt door de processies, de vieringen en de kaarsen, geraakt door de grot en Maria.

Zo is het nu maar zo was het ook voor pastoor Maessen die in 1870 al naar Lourdes ging, slechts 12 jaar na de verschijningen van Maria aan Bernadette.

 

 

 

 

 

Hij wilde dit graag over brengen naar de mensen hier in Nederland, opdat zij dit ook mochten ervaren. Want hij begreep heel goed, dat zeker in die tijd, mensen moeilijk even deze reis kon maken. Daarom is hij in 1874 begonnen met de verering van Onze Lieve Vrouw van Lourdes in Tienray. Heel snel daarna, in 1877, kreeg Tienray van Paus Pius IX de eretitel van “Klein-Lourdes” met daarbij alle aflaten die gelden voor Lourdes zelf. Sinds die tijd is Tienray een druk bezochte bedevaartplaats geworden. Vele mensen uit de wijde omgeving hebben inmiddels hun weg naar Maria gevonden. En nog steeds willen we graag die verbintenis en die ervaringen van Lourdes hier doorgeven.

 

Om de verbinding van “Klein Lourdes” met het echte Lourdes in Frankrijk nog duidelijker te maken werd er in 1888 in de kerk een grot gebouwd. Hiervoor kreeg men zelfs een viertal rotsblokken uit de grot van Lourdes zelf. Daarnaast kreeg men Lourdeswater dat speciaal hier naar toe werd gebracht. Helaas is de toenmalige kerk in de oorlog volledig verwoest.

 

In 1949 werd de vergunning verleend om de kerk met de nieuwe grot te bouwen en daarmee werd in januari 1950 gestart. Deze grot sprak echter niet tot ieders verbeelding. Vrijwilligers uit Tienray besloten in 1982 dan ook de huidige grot, een prachtige replica van de Franse Lourdesgrot, te gaan bouwen.

De bedevaartplaats “Klein Lourdes” Tienray is een bijzondere plaats. Voor de dorpsgenoten en pelgrims die ongeveer 30.000 kaarsjes per jaar bij Maria aansteken en hun intenties opschrijven. Voor toeristen die hier van de fiets stappen, voor de pelgrims die een bezoek brengen aan Tienray.

De bedevaartplaats “Klein Lourdes” is er voor iedereen en dat moet net zoals in het grote Lourdes zo blijven.

 

 

Om die verbintenis met Lourdes maar ook met Klein Lourdes te versterken, starten we tijdens de Mariafeesten van 15-17 augustus met de groep “vrienden van Klein-Lourdes”. Speciaal voor hen die zich verbonden voelen met het wel en wee van Klein Lourdes als ook het grote Lourdes, is deze groep bedoeld.

Deze groep “vrienden” worden op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen van deze mooie bedevaartsplaats. Verder zijn er speciale vieringen en bijeenkomsten voor hen en worden er speciale acties en aanbiedingen gedaan. Zij bouwen zelf dan ook mee aan de toekomst van deze bijzondere bedevaartsplaats.

 

We willen met het initiatief “Vrienden van Klein Lourdes”, de toekomst van de bedevaartplaats veilig stellen. Dit initiatief berust op een donateurschap waar iedereen aan mee kan doen. Vanaf 25 euro per jaar wordt u al “Vriend van Klein Lourdes”. Aanmeldingsformulieren hiervoor zullen vanaf dan in de kerk aanwezig zijn.

 

 

 

Laat u zich raken in “Klein Lourdes” en steun dit initiatief door deze machtigingskaart in te vullen en naar ons op te sturen, naar
hiervoor kunt u klikken op de button onder aan deze pagina.

 

Penningmeester: vacant