De Consecratiesacristie

 

Op zondag 15 juni 1952 werd monseigneur Lemmens door heel de parochie afgehaald aan de overweg en naar de kerk gebracht, waar hij een pontificaal lof celebreerde.

 

 

 

Op maandag 16 juli las de bisschop om 7 uur een stille H. Mis. Om 8.15 uur begon de plechtige consecratie van de kerk.Toen men bij de consecratie van het altaar, werden de relikwieën in processie afgehaald in de kapel van het klooster. Bij deze processie sloot bijna de gehele parochie zich aan. Onder het zingen van de liturgische gezangen werden de relikwieën van de martelaren Olympius en Martialis rondom de kerk gedragen, Daarna werd door de bisschop de altaarsteen ingemetseld. Na afloop van de plechtigheden van deze consecratie, om ongeveer 11.15 droeg pater Remiquis Peters, provinciaal van de paters van Mariënhill uit Arcen de hoogmis op, waarbij de bisschop assistentie verleende.

 

De kerk werd door Charles Eijck met enkele kunstwerken verfraaid.

Werken van zijn hand:

1. De wand achter het altaar.

In 1949 beloofde Charles Eijck, het muurvlak achter het hoofdaltaar in de nog te bouwen kerk te komen beschilderen. Zodra de kerk onder dak was, liet Eijck de wand wit verven en beloofde voor Kerstmis 1950 een muurschildering te realiseren. Hij kon echter pas in september 1952 zijn belofte nakomen. De schildering stelt de kruisiging voor. De ondergrond moest wit blijven wegens het niet al te scherpe licht op het priesterkoor. De lijdenswerktuigen en alles wat op het H. Lijden betrekking heeft, werden alsof het een wandtijpot betrof verwerkt. Christus bleef de hoofdfiguur, geflankeerd door Maria en Johannes rechts en Maria Magdalena en Nicodemus links. Deze laatste is de "huispatroon" van de pastorie.

2. Het altaar in onze kerk.

3. De tegelwand achter het Mariabeeld werd naar zijn ontwerp uitgevoerd door de firma Flos uit Tegelen.

4. De kruiswegstaties in de kerk.

 

Door hun stijl wijken ze erg af van zijn andere kunstwerken. Iedere statie bestaat uit vier tegels van gebakken chamotteklei.Ze zijn modern uitgevoerd en verschillend van kleur.