Zij die ons zijn voorgegaan naar het Paradijs, voor het eeuwige leven bij de heer


Keursten Hubertus Marie Joseph (Huub  30-03-2022

Spierings Johannes Arnoldus Maria (Joost) 24-09-2022

 

We zijn op zoek naar de grafrechthebbende van

Maria Hendriks echtgenote van N.Vermeulen graf nr M.10

Naar aanleiding van het aanschrijven, van de bij ons bekende grafrechthebbende.
Hebben we tot op heden nog geen reactie mogen ontvangen.(25-07-2021)

Graag zouden we als nog in contact willen komen met bovenstaande familie en of grafrechthebbende.
Indien we binnen een jaar geen reactie mogen ontvangen, zijn we gerechtigd deze graven de doen verwijderen cq ruimen
U kunt contact op nemen met de kerkhof beheerder via 06 34442821 of mailen naar info@kleinlourdes.nl

 

STROOIVELDJE

Op ons kerkhof hebben we sinds een aantal jaren een strooiveldje, waar de as van een overledene kan worden uitgestrooid. We hebben hier ook een klein bordje bijstaan met daarop de namen van de mensen die daar zijn uitgestrooid om hen zo te kunnen herdenken. Voor het uitstrooien is ook wezenlijk dat de eigenaar van de grond toestemming geeft en er op de hoogte van is.
Nu hebben we de laatste tijd al een paar keer gemerkt dat er zonder kennisgeving of toestemming as verstrooid is op het strooiveldje. Wij vinden dit erg jammer, aangezien we hier geen plaatje voor kunnen maken. Daarnaast is het voor onze administratie wel belangrijk om zaken duidelijk te hebben.
Daarom het vriendelijke toch dringende verzoek om niet zomaar as daar te verstrooien, maar mocht u het willen hiervoor wel contact op te nemen met de kerkhofbeheerder. Alvast hartelijk dank.

Stichtingen

De parochianen koesteren het gebruik om een jaardienst te houden voor hun overleden familiel(id)eden. Het is een oud en goed gebruik, dat wij onze dierbaren blijven gedenken: onze kerkgemeenschap is meer dan alleen maar een 'aardse kerk'
Wij bidden en gedenken dan ook graag voor de zielenrust van onze dierbaren.

Het is soms bezwaarlijk om ieder jaar opnieuw weer een H. Mis te moeten vaststellen en opgeven. Daarom is er een soort 'abonnement' mogelijk: we noemen dat een 'stichting van H. Missen. U kunt de Missen vastleggen voor 5, 10 of 20 jaar op een vast omschreven dag [bijvoorbeeld de eerste zondag in mei of op de zondag op of na 6 juli, of op eerste Kerstdag]. De missen worden dan aan het begin van het nieuwe jaar automatisch in de agenda gezet,en perweek in het Tienders krantje en op de website vermeld. U betaalt de missen vooruit [bijvoorbeeld: 10 jaar op zondag kost 10 maal € 25,00]. Wanneer eventueel de tarieven tijdens de looptijd worden verhoogd wordt de verhoging niet doorberekend.

Regelmatig komt het voor dat parochianen na hun dood voor zichzelf H. Missen wensen [bijvoorbeeld een jaardienst] maar hun nabestaanden daar niet mee willen belasten. Dan kan een 'stichting voor de toekomst' een oplossing zijn. U legt dan bijvoorbeeld vast: 'Ik wil voor mijzelf een jaardienst op de zondag na mijn sterfdatum, gedurende 10 jaar. U betaalt de H. Missen nu en de stichting begint automatisch te lopen in het jaar na uw overlijden.

Voor meer informatie over stichtingen kunt u terecht bij Peter Rongen van de parochie O.L.V. Troosteres der Bedrukten, 0634442821

Bidprentjes!!!

Onder de menu knop (Links) Bidprentjesparochieanen kunt u zien welke bidprentjes
we in ons bezit hebben. Heeft U nog bidprentjes liggen van mensen die
wonen of gewoond hebben, geboren of overleden zijn in onze parochie
houden wij ons aanbevolen. Ook is het mogelijk een digitale scan te ontvangen.
Hierover kunt u mij mailen info@doodsprentje.nl  of kijk op zijn website http://www.doodsprentje.nl

Heeft u nog vragen of opmerkingen,dan kunt dit richten aan onderstaand E-mail adres
info@kleinlourdes.nl