1988-1991: Casteleijn, pastoor van Tienray

 

Deze pater franciscaan is in Leiden geboren. Hij werd priester gewijd in 1958 en werkte 15 jaar in Zuid Duitsland. In 1988 werd hij in Tienray en Swolgen geïnstalleerd door deken Hanneman uit Horst. Door zijn manier van werken kwam hij al snel in botsing met de parochianen. Na tweejaar was de spanning zo groot dat het Tienrayse kerkbestuur aftrad. Ondanks alle bemiddelingpogingen kwam het nooit meer helemaal goed. Toch waren in 1990 twee mensen bereid om zitting te nemen in het kerkbestuur, waardoor de rust enigszins terugkeerde. Hij nam op 1 april 1992 om gezondheidsredenen afscheid van de parochie en werd pastoor in Eysden. Waar hij op 30.09.1992 is overleden.

1980-1988: Pierre de Klijn, pastoor van Tienray

 

Jezuiet P. de Klijn werd in 1980 pastoor van Tienray en Swolgen. Beide parochies hadden een eigen kerkbestuur. Hij ging in Swolgen wonen omdat die pastorie eerder vrij kwam. Hij was de derde pastoor van Tienray. Hij was een opgeruimd en sympathieke man. Die elk initiatief van leken wilde bekijken. Daarom is in de korte periode, dat hij pastoor van Tienray was,veel tot stand heefd gebracht.Tijdens het eeuwfeest van de Lourdesgrot in 1988 kondigde hij aan, dat hij, om gezondheidsredenen , na de beëindiging van de festiviteiten . zij ontslag in wilde dienen als pastoor.Op 20 augustus was er een plechtige heilige mis en aan sluitend een druk bezochte afscheidsreceptie in het parochiehuis.

De Tienraynaren zullen deze pastoor niet snel doen vergeten. Pastoor de klein heeft de parochies verlaten en is terug gekeerd naar zijn geboorte plaats Waspik

waar hij nu nog steeds verblijft.