De Noodkerk

In november 1944 werd de mooie kapel door de Duitsers opgeblazen. Direct na de oorlog werd op de puinhopen van de kerk een overdekt altaar en plaatste Anselmus van de Voort een kleine Lourdesgrot. Daardoor was het mogelijk de diensten buiten te doen. Pastoor Dinckels had nog kans gezien twee stenen uit de grot te redden. Die had pastoor Maessen destijds uit Lourdes meegebracht. De kerkdiensten werdend gehouden, eerst in de kapel van het klooster, later in de school, die in het klooster gevestigd was. De kerstviering van 1944 werd in de school gehouden. Intussen werd de schuur van de heer G. Wijnhoven , kerkmeester,en hotelhouder ter beschikking had gesteld opgeknapt en ingericht als noodkerk. Deze schuur was gelegen aan de Bernadettelaan 2. En staat heden nog op zijn plek

Op 4 augustus 1945 werd de noodkerk ingezegend en een dag er na in gebruik genomen. Het Allerheiligste en het genadebeeld werden in processie afgehaald aan de meisjesschool in het klooster. De kinderen deden die dag ook hun plechtige H. Communie. Het genadebeeld kreeg een plaats op het hoofdaltaar.Natuurlijk kwam in deze noodkerk ook een grot. Dit maal gebouwd door Piet Cruijsberg.