Donderdag 30 oktober hebben wij als kerkbesturen van de parochies van Grubbenvorst, Lottum, Broekhuizen, Broekhuizenvorst, Swolgen, Tienray en Meerlo onze handtekening gezet onder een samenwerkingsconvenant om zo per 1 januari 2015 een nieuwe federatie te gaan vormen. Deze nieuwe federatie zal de naam “federatie Maasdorpen” mee gaan krijgen.

Na een proces van twee jaar van overleg en groeiende samenwerking in verschillende groepen hebben we nu definitief deze stap gezet. Hiermee zetten wij in op de toekomst van de parochies.

Want de gedachte van de federatie is dat men door samenwerking sterker staat.

Nu zal de samenwerking vooral bestuurlijk gaan plaatsvinden, dit betekent dat het huidige kerkbestuur van onze parochie gaat stoppen en er een nieuw kerkbestuur komt, met daarin vertegenwoordigers uit alle dorpen. Dit nieuwe kerkbestuur zal zich eigenlijk alleen maar met bestuurlijke zaken bezig houden.

Als het goed is zult u er in de praktische uitvoering in iedere parochie niet zo veel van gaan merken. We willen juist onze parochies open en nabij houden.

De nieuwe federatie wil zich inzetten in het levend houden van iedere parochie. Daarvoor is en blijft de inzet van de vele vrijwilligers en gelovigen noodzakelijk. Van u dus, want u vormt het gezicht van de parochies.

Om de contacten tussen alle groepen in de parochie, tussen alle vrijwilligers en het nieuwe federatiebestuur goed te houden, zal er in iedere parochie een contactgroep gevormd worden met daarin één coördinator. Juist deze groep zal zorgdragen voor een goed contact met de parochianen onderling en de inzet van de vrijwilligers, maar ook wat er leeft in de parochie doorgeven aan het nieuwe bestuur.

Het zal naar de toekomst toe zeker voor iedere parochie belangrijk zijn om zelf overeind te blijven zowel qua gelovigen als qua financiën. Dit betekent dat iedere parochie ook financieel zelfstandig blijft en zelf zorg dient te dragen voor de bekostiging van de gebruikelijke gang van zaken in de parochie. Daarom blijft een meedoen met de kerkbijdrage zeker ook in de komende jaren zeer belangrijk. Want zonder voldoende financiële ondersteuning kunnen we de kerk niet open houden.

Voor onze nieuwe federatie zullen pastoor Peeters en pastoor Verheggen beschikbaar zijn, waarbij de laatste de beoogd federatiepastoor zal zijn. Pastoor Peeters zal zijn huidige parochies, Grubbenvorst en Broekhuizen, blijven verzorgen. Daarnaast zal er inzet zijn van één van de kapelaans van Horst voor ondersteuning bij sommige vieringen en bepaalde taken.

Op die manier kunnen we er zorg voor dragen dat in iedere parochie de H. Mis ieder weekend gevierd kan blijven worden, en er voorlopig geen wijzigingen hoeven te komen in de tijdstippen van de vieringen.

Het is een heel aangaan, zo beseffen we als kerkbesturen heel goed, maar we doen dit in het belang van het voorbestaan van onze parochies. Natuurlijk zal het niet zo zijn dat per 1 januari al alles perfect geregeld is, het blijft een groeiproces. En wij hopen op uw ondersteuning in dit proces.

 

De gezamenlijke kerkbesturen van bovengenoemde parochies