De dierbaar overledenen uit Tienray worden sinds 1928 op ons eigen parochieel/algemene R.K.begraafplaats begraven.

 

De eerste dierbaar overledenen werd ten ruste gelegd op 2 april 1928. Momenteel zijn er op ons kerkhof 328 personen ten rusten gelegd waarvan 18 stuks as bussen

De overledenen van Tienray werden voor 1928 begraven te Swolgen. Omdat Tienray tot de parochie van Swolgen behoorden. Hier kwam verandering in toen pastoor Dinckels op 5 december 1927 aan de gemeente toestemming vroeg om een kerkhof aan te leggen op de plaats waar de eerste kruisweg was gelegen.

 

In het jaar des heren 1928 werd begonnen met het aanleggen van het kerkhof. Alle werkzaamheden werden gratis gedaan door de bewoners van het rectoraat .De beplanting werd geschonken door de familie Wijnhoven - Bouten. De heg door de heer P.J. Camps. De coöperatieve veilingvereniging schonk Hfl.100,00 voor het maken van de ingangspoort.

Op 26 januari 1928 werd het nieuwe R.K.kerkhof ingezegend door de Z.E.H.Charles op de Coul pastoor van Swolgen.

 De eerste dierbaar overledenen, Leonora Coenders

zij die overleed op 31-03-1928 werd op 02-04-1928 op dit nieuwe R.K.kerkhof ten ruste gelegd.

 

1933 werd aan de buitenste omgang begonnen met het maken van de zeven kapelletjes ter ere van O.L.V van Smarten.

 

1958 werd er een huis aan huis collecte gehouden voor het onderhoud van het kerkhof

 

In 1981 werd het pad verhard mede dankzij een subsidie van de Rabobank Swolgen.

 

1992 werden de eerste Urne kamers aangelegd

 

1994 werd er een nieuw kruisbeeld met dak geplaatst door Piet Cruijsberg

 
 
 
 

2004 werd het tweede deel van de verharding voltooid.

Tevens werd er een strooiveldje aangelegd.

Hierop kunnen de asbussen worden uitgestrooid van uw dierbare(n)

Tevens is het R.K. kerkhof verder op nieuw aangeplant en opgeknapt.

 

2009 juni Is de toegangspoort vervangen, en compleet vernieuwd.

de bestaande kolommen waren in zeer slechte staat. De poort scharnieren lieten los

en is besloten het geheel te vervangen. Dit is inmiddels gebeurt en hebben een kopie gemaakt van de bestaande ingang. Door medewerking van H.bexkens , B. de Groot en P.Rongen is dit tot stand gekomen.

 
 
 
 

Ons R.K. kerkhof en het pad er omheen wordt dankzij een groepje vrijwilligers keurig bijgehouden

Onze algemene begraafplaats is is gelegen aan de Kerkhoflaan, en alleen met de auto bereikbaar via de Nieuwe Baan, Ringovenhof

 

 

 

Indien u vragen heeft of opmerkingen betreffende onze begraafplaats kunt u contact op nemen met

Piet Dinghs   06-34153933

 

Beheerder kerkhof  is vacant !! dus meld je bij bovengenoemde persoon.!!!!